ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤο Ανθρώπινο Δυναμικό της εταιρείας μας αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο της και το πιο ισχυρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, ειδικότερα σε μια εποχή όπου η οικονομική και κοινωνική συγκυρία απαιτούν ευελιξία, ευαισθησία και φροντίδα απέναντι στον πελάτη και συνάνθρωπο.

Διαχρονικά, βασική δέσμευση της εταιρείας μας είναι η συστηματική και αποτελεσματική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των εργαζομένων της. Στο πλαίσιο αυτό και μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ανταμοιβής, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση:

  • Στη στελέχωση μέσα από αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε εργασιακού πεδίου
  • Στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας κάθε εργαζόμενου. Η παροχή ίσων ευκαιριών για την εξέλιξη όλων των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών της επιχείρησης για το ανθρώπινο δυναμικό της
  • Στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαρκούς αναγνώρισης και επιβράβευσης, σύμφωνα με τις αξίες που διέπουν την επιχείρηση
  • Στη συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων και στη διαφάνεια των πρακτικών και των διαδικασιών που ακολουθούνται στην εξέλιξη όλων.

Samaras Transport & Logistics

Λάρισα
5οχλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου
Τηλ. +30 241 3008981

Αθήνα
Πολυκράτους 38 & Κένεντυ, Τ.Κ. 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντη (όπισθεν κεντρικής λαχαναγοράς)
Τηλ. +30 213 0082722

Θεσσαλονίκη - Συνεργάτες

Τηλ. 2310 510 953

e-mail: info@metafores-samaras.gr

ΕΣΠΑ

Facebook

Created by A.n.d Communication © 2019. Η εταιρεία μας εφαρμόζει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 για την προστασία δεδομένων των πελατών μας. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@metafores-samaras.gr.