ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΔήλωση της Διοίκησης σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η διοίκηση της εταιρείας Βασίλης Δ. Σαμαράς Μεταφορές-Αποθηκεύσεις δηλώνει επίσημα την πολιτική της σχετικά με την κοινωνική ευθύνη η οποία είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόζεται, διατηρείται, διαδίδεται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής της εταιρείας και είναι στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Η κοινωνική πολιτική ευθύνη της Βασίλης Σαμαράς Μεταφορές-Αποθηκεύσεις επικεντρώνεται:

α) στη χρηστή διαχείριση της επιχείρησης

β) τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη

γ) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με τους εργαζόμενους, την κοινότητα και την κοινωνία.

Σύμφωνα με την πολιτική αυτή η διοίκηση επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Η προσπάθεια για συνεχή συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001-2015
  • Συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους και συμμόρφωση με τα διεθνή μέσα στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης
  • Κατανομή της πολιτικής κοινωνικής ευθύνης σε όλους τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανόμενων των διευθυντικών στελεχών και υπαλλήλων.
  • Υποβολή στην πολιτική κοινωνικής ευθύνης, αν και εφόσον τους ζητηθεί.


Οι στρατηγικοί στόχοι της Βασίλης Δ. Σαμαράς Μεταφορές-Αποθηκεύσεις σχετικά με την πολιτική κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνουν:

α) Εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

β) Η προώθηση και η ανάπτυξη μιας κουλτούρας κοινωνικής και εργασιακής ηθικής συμπεριφοράς ,ακολουθώντας την εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

γ) Συντήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των παραγωγικών σχέσεων με τους προμηθευτές ,τους πολίτες τις τοπικές αρχές, επαγγελματικές ενώσεις και εμπειρογνώμονες.

Η διοίκηση της Βασίλης Δ. Σαμαράς Μεταφορές-Αποθηκεύσεις   έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμόρφωση με το σύστημα διαχείρισης για την κοινωνική ευθύνη με την ενεργό συνεργασία της διοίκησης και του προσωπικού.

Υποστήριξη

Ένα υγιές ξεκίνημα είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη και τις ευκαιρίες των παιδιών στη ζωή. Γι 'αυτό δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη των πρωτοβουλιών για τη φροντίδα των παιδιών.

Υποστηρίζουμε το παρακάτω ίδρυμα:

  • Το Χαμόγελο του Παιδιού

Samaras Transport & Logistics

Λάρισα
5οχλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου
Τηλ. +30 241 3008981

Αθήνα
Πολυκράτους 38 & Κένεντυ, Τ.Κ. 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντη (όπισθεν κεντρικής λαχαναγοράς)
Τηλ. +30 213 0082722

Θεσσαλονίκη - Συνεργάτες

Τηλ. 2310 510 953

e-mail: info@metafores-samaras.gr

ΕΣΠΑ

Facebook

Created by A.n.d Communication © 2019. Η εταιρεία μας εφαρμόζει τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 για την προστασία δεδομένων των πελατών μας. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@metafores-samaras.gr.