ЧОВЕШКИ РЕСУРСИПерсоналът на нашата компания е най-големият му актив и конкурентно предимство, особено в епоха, която изисква голяма гъвкавост, съпричастност и разбиране към нашите клиенти и други хора.

През годините основният ангажимент на фирмата ни е системното и ефикасно наемане, развитие и запазване на служителите. В този контекст и чрез прилагането на съвременни начини на набиране, обучение, оценяване и възнаграждение, ние поставяме специално внимание на:

  • Набиране на персонал чрез системи за избор и оценка, съобразени с нуждите и изискванията на всяко работно поле
  • Осигуряване на равни възможности във фазата на обучението и развитието на кариерата на всеки наш служител. Предоставянето на равни шансове на всеки член на нашия екип е неразделна част от политиката на нашата компания, независимо от пола, расата, религията или възрастта на лицето.
  • Постоянно подобряване на политиката на утвърждаване и възнаграждаване, според ценностите, които определят нашата компания.
  • Непрекъснато информиране и обучение на служителите, както и осигуряване на непрозрачност на процедурите за повишаване в длъжност

Samaras Transport & Logistics

Лариса-Гърция

5-ти км Стар национален път Лариса-Волос

Тел. +302413008981

Атина-Гърция

Поликратус 38 и Кенеди, Post Code 18233, Agios Ioannis Renti

Тел. +302130082722

e-mail: info@metafores-samaras.gr

Facebook

ESPA
Created by A.n.d Communication © 2019Our company complies fully with the European Union regulation 2016/679 that concerns our clients' data protection. For any information, please contact us at info@metafores-samaras.gr.