АВТОМОБИЛЕН ПАРК


 

Ние сме една от най-големите гръцки международни автомобилни транспортни компании с частно-притежавани превозни средства.

По-специално, дружеството притежава частен автомобилен парк, който може да осигури широк набор от услуги, от локални доставки до международни товарни превози, като винаги спазва правилата за безопасност и спазва крайните срокове за доставка. Всички наши автомобили, без изключение, изпълняват изискванията за безопасност и поддръжка, както са посочени в законите и подзаконовите актове на Европейския съюз. В същото време нашият автомобилен парк непрекъснато се обновява с нови превозни средства от категория ЕВРО 6. По този начин са изпълнени необходимите предпоставки, които позволяват на нашата компания да продължи да работи оптимално и да спазва ангажиментите си.


 


Сътрудничеството на SamarasTransport & Logisticsс утвърдени транспортни компании в чужбина и в Гърция ни дава възможност да разширим капацитета си и да задоволим нуждите на нашите клиенти в съответствие с нуждите на съвременните пазари. С последователност и надеждност, нашата компания поема всякакви задачи за транспорт и спедиция.

Samaras Transport & Logistics

Лариса-Гърция

5-ти км Стар национален път Лариса-Волос

Тел. +302413008981

Атина-Гърция

Поликратус 38 и Кенеди, Post Code 18233, Agios Ioannis Renti

Тел. +302130082722

e-mail: info@metafores-samaras.gr

Facebook

ESPA
Created by A.n.d Communication © 2019Our company complies fully with the European Union regulation 2016/679 that concerns our clients' data protection. For any information, please contact us at info@metafores-samaras.gr.